WIMS: WWW Interactive Multipurpose Server

interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games

Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity

wimshomeabcd 4.26

Documents Other languages: frencnesitsicade

Mirrors

WIMS Home Site: http://wims.unice.fr/ Source codes

Activities

Rekenen met breuken, een verzameling oefeningen over breuken
OEF breuken, verzameling oefeningen met breuken.
OEF ontbinden in factoren, haakjes wegwerken
Klokrekenen, Over het rekenen met een klok
Lijnen kiezen, herken de lijn, door vergelijking of grafiek
OEF machten van 10, oefeningen met machten.
OEF (On)gelijkheden, oefeningen over (on)gelijkheden en stelsels vergelijkingen, niveau onderbouw.
OEF verhoudingen, verzameling oefeningen over verhoudingen.
OEF Tweedegraads, collectie oefeningen over tweedegraads vergelijkingen
OEF vierkantswortels, collectie oefeningen over reële vierkantswortels
OEF Goniometrie 1, goniometrie
OEF Linsys 2x2, verzameling oefeningen over elementaire lineaire stelsels 2x2.
Breuken II, breuken en vermenigvuldigen,optellen,aftrekken,vereenvoudigen en delen.
OEF lineaire functies - II, collectie oefeningen over lineaire functies, met uitleg
Lineaire Vergelijkingen, werken met lineaire functies en hun grafieken.
Statitiek I, een verzameling oefeningen over de beginselen van Statistiek.
Binaire Oefeningen, elementaire oefeningen met het tweetallige getallen stelsel
OEF nombres relatifs, collection d'exercices sur les nombres relatifs.
OEF differentiëren, oefenen met de afgeleide.
OEF percentage, verzameling oefeningen over percentages
OEF schalen, collectie oefeningen over schalen, oppervlakken en volumes
ggd Euclides, berekening van de ggd met behulp van het algoritme van Euclides.
Goniometrie, een serie simpele opgaven over het begin van gioniometrie
OEF arithmetiek, collectie oefeningen over deling met rest en ggd's uitrekenen
OEF verhoudingen II, verzameling oefeningen over verhoudingen (niveau 2).
OEF lineaire functies, collectie oefeningen over lineaire functies
OEF Thales, collectie oefeningen over de stelling van Thales voor driehoeken
OEF Pythagoras 2, oefeningen mbt de stelling van Pythagoras.
OEF rechte lijn in een vlak, verzameling oefeningen over rechte lijnen en vergelijkingen
Oefenen met differentiëren, Het Oefenen met differentiëren.
OEF snelheid, verzameling oefeningen over snelheden
Simpele vergelijkingen oplossen, Het oplossen van eenvoudige vergelijkingen (een pril begin).
Graden & Radialen, graden , radialen en de eenheidscirkel.
OEF engelse werkwoorden, onregelmatige engelse werkwoorden oefenen
Electrische schema's, hulpmiddel voor het ontwerpen van eenvoudige electronische schema's.
OEF lampen en batterijen, een serie oefeningen over spanningsdeling.
Procentrekenen, Oefenen met procenten
Goniometrie I, een begin met goniometrie.
Rekenregels, Oefenen met rekenregels
Tweedegraads vergelijkingen, bepaal de wortels van tweedegraads vergelijkingen.
Domein en Bereik, bepaal het domein en bereik.
Rechte lijnen, een algebra module over rechte lijnen.
Breuken I, Werken met breuken
Oefenen met de ABC-formule, Oefenen met de abc-formule
Oefenen met grafiek lezen., lezen van grafieken, staafdiagrammen en cirkeldiagrammen.
Rekenen met eenheden, omrekenen van diverse eenheden en afronden
Asymptoten, Bepaal de asymptoten van verschillende functies.
Eenvoudige polynomen, derdegraads vergelijkingen en hoger
Introductie Machtsverheffen, Een module over machtsverheffen
Goniometrie: eigenschappen van de goniometrische functie., Goniometrie en het amplitude de frequentie en de evenwichtslijn
Oefenen met Rijen en Reeksen, Werken met rijen en reeksen
Grafiek herkenning I, oefenen met grafiek herkenning
Een begin met complexe getallen, Oefenen met complexe getallen.
OEF hoeken, hoek.
Optellen en Vermenigvuldigen, Optellen en Vermenigvulden van allerlei dingen
H3 Variabelen, Werken met variabelen.
Goniometrie II, Bepaal het functievoorschrift
Snijpunten via Inklemming, Bepaal snijpunten of ongelijkheden via inklemmen.
Oefenen met groeifactoren, Werken met groeifactoren en exponentiële curves
Snijpunten en ongelijkheden, Snijpunten en een begin met ongelijkheden.
Oefenen met variabelen, Letterrekenen (H1/H2)
Machten en Wortels [H2], werken met machten en wortels
Vergelijkingen H4., Werken met vergelijkingen met daarin; wortels, exponenten, logaritmen en goniometrische functies.
Oefenen met integraalrekening, Het oefenen met integreren.
Tabellen en grafieken van functies en formules, Oefeningen over het werken met tabellen en formules
Statistiek I, Een statistiek module (H4) over de standaardafwijking,mediaan,boxplot,histogram en meer.
Wiskunde in de oudheid, oefeningen met o.a. andere getallenstelsels
Statistiek II, Een statistiek module (H4, H5) over de normale verdeling.
Statistiek III, Een statistiek module over de Kans
Invulrijen, Zoek de vreemde eend
Oefenen met matrices, beginselen van matrix rekenen.
OEF limieten, oefenen met limieten van logaritmische en exponentiële functies.
OEF complex, oefenen met complexe getallen.
OEF combinatoriek, oefenen met combinaties en permutaties.
Ruimte Meetkunde II, Oefeningen met Ruimte Meetkunde
Parameter voorstellingen., Werken met parameter krommen
Rekenen IV, Rekenen voor wiskunde C
Vaardigheidstoets, Vaardigheidstoets
Lineair programmeren, Een serie oefeningen over de beginselen van lineair programmeren
Oefenen met differentiëren II, Het Oefenen met differentiëren.
Vergelijkingen H5., Werken met vergelijkingen
Tekenverloop - Ongelijkheden, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Een begin met matrix rekenen, Oefenen met matrix rekenen
Een begin met complexe getallen, Oefenen met complexe getallen.
Kwadratische vergelijkingen (ICLON), oefenen met categorieën.
Vergelijkingen (ICLON), oefenen met categorieën.
Statistiek VI, statistiek met een spreadsheet.
Statistiek V,
Statistiek IV, Een statistiek module over kans
Brekingsindex, analyse van meetresultaten en grafische voorstelling.
Logica, logica voor wiskunde C (examen programma 2018).
Meetkunde-III, Meetkunde
Goniometrie IV, sinus & Cosinus-regel.
Meetkunde-IV, meetkunde.
Economie (nieuw examen programma), Nieuw examen programma
M&O III, Diverse opgaven over rekenen aan vermogen
M&O II, Rekenen met vermogen
Economie II, elasticiteiten
M&O I, Rekenen met brutowinst nettowinst en btw
Economie, Oefenen met econometrie
Scheikunde I, Chemie oefeningen en nomenclatuur.
Het begrip, oefenen met scheikundige begrippen.
Oefenen met toenamendiagrammen., Teken het toenamendiagram. Rekenen met differentiequotiënten.
H4 variabelen, Werken met variabelen
H4 logaritmes., werken met logaritmische en exponentiële functies.
Functieonderzoek en ongelijkheid, oefenen met het tekenverloop van functies en ongelijkheden.
Grafieken, tabellen en formules
Werken met formules I, een serie oefeningen over herleiden van formules
Toegepaste Wiskunde Hoofdstuk 3&4 [Vervoort Boeken], Machten,wortels en logaritmen , oefeningen hoofdstuk 3&4 door Jos Vervoort
Toegepaste Wiskunde [Vervoort Boeken hfst 1 & 2 ], Oefeningen hoofdstuk 1 & 2 door Jos Vervoort
Gecijferdheid [Vervoort Boeken], Oefeningen door Jos Vervoort
Vaardigheidstoets (Vervoort Boeken), Vaardigheidstoets
Natuurkunde [H3 test module], Natuurkunde
Ruimte Meetkunde I, Ruimte Meetkunde Basis
Vergelijkingen H3, Het oplossen van diverse vergelijkingen
Machten en Wortels [H3], Werken met machten en wortels
Statistiek Basis, Een statistiek module over informatie verwerking en statistiek [H1/H2]
Ruimtelijke Lichamen, Oefenen met de naamgeving van ruimtelijke objecten.
Economie Basis, Oefenen met econometrie
Breuken en Variabelen, oefenen met breuken en variabelen.
Schatten en rekenen, html5 canvas Rekenen en schatten met verhoudingen ,schaalverdelingen en landkaarten
Verhouding & Percentage, Bepaal verhoudingen en percentages
De PABO Rekentoets, De PABO Rekentoets
Oppervlak en Omtrek, Oefenen met oppervlak en omtrek
De getallenlijn, Oefenen met de getallenlijn (gehele en gebroken getallen, negatief of positief)
Meetkunde II, Module voor het VMBO, over meetkundige figuren
Meetkunde I, Module voor het VMBO over hoeken & kijklijnen
WIMS Rekentoets, rekentoets
Rekenen III, Rekenen in andere getallen stelsels
Rekenen [Basis - II], oefenen met rekenen (optellen,aftrekken,vermenigvuldigen ,delen : matrixmethode,rechthoeksmethode etc).
Rekenen [Basis], Oefenen met optellen,aftrekken,vermenigvuldigen en delen

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.