OEF limieten --- Introductie ---

Deze module bevat op dit moment 7 oefeningen over het berekenen van limieten van logaritmische en exponentiele functies De vereiste en te testen vaardigheden: De oefeningen zijn opgebouwd uit diverse stappen.
Ook al is er een foutief antwoord gegeven op een tussenstap, gaat de oefening gewoon verder. [de goede antwoorden van de tussenstappen worden na elke stap getoond.]
NIEUWE OEFENING...SVP FOUTEN MELDEN

De limiet van u(x)*exp(kx)

We nemen de functie gedefinieerd in .
De bedoeling van deze oefening is om stap voor stap de limieten van in en in te berekenen.


De limiet van u(x)*ln(kx)

We nemen de functie gedefinieerd op .
De bedoeling van deze oefening is om stap voor stap de limieten van in en in te berekenen.


De limiet van k*ln(ax+b) of k/ln(ax+b)

Laat de functie op gedefinieerd zijn door:

De bedoeling van deze serie oefeningen is het stap voor stap bepalen van de limiet van in , .


De limiet van k*exp(ax+b) of k/exp(ax+b)

Laat de functie in gedefinieerd zijn door: .

De bedoeling van deze serie oefeningen is het stap voor stap bepalen van de limiet van in


Stijgen en dalen : basis eigenschappen

Deze oefening behandeld de basis regels mbt de groeisnelheid van logaritmische dan wel exponentiële functies van een gegeven variabele en machten van deze variabele.


Onbepaalde vorm met ln of exp

Laat de functie in gedefinieerd zijn door: .

De we hebben waarbij, voor elke reëele in geldt,   en   .

De bedoeling van deze oefening is het stap voor stap bepalen van de limiet van in .


Limieten [basis]

Deze oefening test je kennis van de basale limieten van logaritmische en exponentiele functies.
Antwoord zo snel als je kunt !

= =
=   =
= =

The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.