Mnogožarek (Polyray)

To orodje z uporabo tehnike ray tracing (glej Povray) izriše ploskve, definirane z implicitnimi algebraičnimi enačbami. Za izrise najvišje kakovosti je potreben daljši čas, zato bodite potrpežljivi ali zahtevajte izrise v nižji ločljivosti.


Vnesite enačbo vaše ploskve: ( Primeri )

Enostavni meni. ( Popolni meni ) The most recent version