logo

Žive sledi (Tracés animés)


Žive sledi (Tracés animés) omogoča izris animiranih krivulj in ploskev v dvo- ali trorazsežnem prostoru z različnimi povečavami in deformacijami. Primeri.

Da bi iz navadne slike dobili animacijo, je potrebno v enačbe vpeljati dodaten parameter s. Začetna vrednost tega parametra je 0, med animacijo pa se vrednost povečuje do končne vrednosti 1.

Funkcijo parametra s lahko vključite na različne načine. Če jo vključite v enačbo krivulje (ali ploskve), bo animacija prikazovala deformacijo te krivulje v odvisnosti od parametra. Če jo vključite v meje spremenljivk, dobite premikanje krivulje, če jo vključite v zorni kot, pa dobite vrtenje krivulje.

V zahtevnejšem načinu lahko sinhronizirano animirate tudi več krivulj in ploskev hkrati.

Za nove uporabnike je priporočljiv ogled strani s pripravljenimi primeri . Sicer pa si najprej izberite način izrisa:
  • .

Za izris implicitnih algebraičnih ploskev lahko uporabite orodje Polyray , ki z uporabo metode ray-tracing dosega odlično kvaliteto. Kliknite tukaj za izris implicitnih krivulj v dvorazsežnem prostoru.

Ravninske parametrične krivulje lahko narišete tudi z metodo moving point, ki jo uporablja orodje Parametric points.

Ostala orodja za animirane izrise: Vision 4D, Polynomial sweep.

The most recent version