OEF pravokotna razdalja --- Uvod ---

Ta modul vsebuje 36 vaj iz evklidske geometrije: premice in ravnine, vzporednost in pravokotnost, razdalja, pravokotna projekcija...

Razdalja 2D - premica z enačbo

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa enačba

.

Razdalja 2D - premica parametrično

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa parametrična enačba

, .

Razdalja 2D - premica s točkama

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določata točki

in .

Razdalja med premicama I*

Izračunajte razdaljo med premico, ki jo določa parametrični sistem

, , , ki vsebuje točki

in ,

in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , ki vsebuje točki

in .

Razdalja med premicama II*

Izračunajte razdaljo med premico, ki jo določa parametrični sistem

, , , ki vsebuje točki

in ,

in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , ki vsebuje točki

in .

Razdalja med premicama III*

Izračunajte razdaljo med premico, ki jo določa parametrični sistem

, , , ki vsebuje točki

in ,

in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , ki vsebuje točki

in .

Razdalja 3D - ravnina z enačbo

Izračunajte razdaljo med točko in ravnino, ki jo določa enačba

.

Razdalja 3D - premica z enačbo

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa sistemRazdalja 3D - premica parametrično

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ki jo določa parametrični sistem

, , .

Razdalja 3D - premica s točkami

Izračunajte razdaljo med točko in premico, ko jo določata točki

and .

Razdalja 3D - ravnina parametrično

Izračunajte razdaljo med točko in ravnino, ki jo določa parametrični sistem

, , .

Razdalja 3D - ravnina s točkami

Izračunajte razdaljo med točko in ravnino, ki jo določajo točke

, in .

Razdalja 2D - vzporedni premici

Določite razdaljo med vzporednima premicama, ki ju določata enačbi

in
.

Razdalja 3D - vzporedni ravnini

Določite razdaljo med vzporednima ravninama, ki ju določata enačbi

in
.

Razdalja 3D - vzporedni premici

Določite razdaljo med vzporednima premicama, ki ju določata parametrični enačbi

, , in

, , .


Pravokotna premica 2D - enačba

Zapišite enačbo premice skozi točko , ki je pravokotna na premico, podano z enačbo

.

Pravokotna premica 2D - parametrično

Zapišite enačbo premice skozi točko , ki je pravokotna na premico, podano s parametričnim sistemom

, .

Pravokotna premica 2D - točke

Zapišite enačbo premice skozi točko , ki je pravokotna na premico, podano s točkama

in .

Pravokotna ravnina 3D - enačba

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je pravokotna na premico, določeno s sistemomPravokotna ravnina 3D - parametrično

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je pravokotna na premico, določeno s parametričnim sistemom

, , .

Pravokotna ravnina 3D - točke

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je pravokotna na premico, določeno s točkama

in .

Vzporedna premica 2D - enačba

Določite enačbo premice, ki vsebuje točko in je vzporedna premici, podani z enačbo

.

Vzporedna premica 2D - parametrično

Določite enačbo premice, ki vsebuje točko in je vzporedna premici, podani s parametričnim sistemom

, .

Vzporedna premica 2D - točke

Določite enačbo premice, ki vsebuje točko in je vzporedna premici, podani s točkama

in .

Vzporedna ravnina 3D - enačba

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je vzporedna ravnini, podani z enačbo

.

Vzporedna ravnina 3D - točke

Določite enačbo ravnine, ki vsebuje točko in je vzporedna ravnini, podani s točkami

, in .

Vzporednost ravnine in premice 3D

Parametrični sistem

, ,

določa neko premico v prostoru. Za katero vrednost parametra je tej premici vzporedna ravnina z enačbo

?


Projekcija 2D - premica z enačbo

Izračunajte pravokotno projekcijo točke na premico, podano z enačbo

.

Odgovor: Projicirana točka ima koordinati ( , ).


Projekcija 2D - premica parametrično

Izračunajte pravokotno projekcijo točke na premico, podano s parametričnim sistemom

, .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinati ( , ).


Projekcija 2D - premica s točkama

Izračunajte pravokotno projekcijo točke na premico, podano s točkama

in .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinati ( , ).


Projekcija 3D - ravnina z enačbo

Določite pravokotno projekcijo točke na ravnino, podano z enačbo

.

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - premica z enačbo

Določite pravokotno projekcijo točke na premico, podano s sistemom


Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - premica parametrično

Določite pravokotno projekcijo točke na premico, podano s parametričnim sistemom

, , .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - premica s točkami

Določite pravokotno projekcijo točke na premico, podano s točkama

in .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - ravnina parametrično

Določite pravokotno projekcijo točke na ravnino, podano s parametričnim sistemom

, .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ).


Projekcija 3D - ravnina s točkami

Določite pravokotno projekcijo točke na ravnino, podano s točkami

, in .

Odgovor: Projicirana točka ima koordinate ( , , ). The most recent version


  • Description: zbirka vaj o razdaljah in pravokotnih projekcijah. interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and games
  • Keywords: interactive mathematics, interactive math, server side interactivity, geometrija, evklidska geometrija, linearna algebra, ravnina, premica, projekcija, razdalja, pravokotnost, vzporednost