Parmsys --- Uvod ---

Sistem linearnih enačb lahko ima v splošnem 0, 1 ali neskončno rešitev, kar je načeloma odvisno le od vrednosti koeficientov sistema. Če pa so koeficienti podani kot funkcije nekih parametrov, se lahko število rešitev sistema spreminja z vrednostmi teh parametrov.

Parmsys je vaja, namenjena razumevanju tega matematičnega fenomena. Reševalec mora za podani sistem določiti število njegovih rešitev v odvisnosti od nekih parametrov.

Na voljo mu je uporabniški vmesnik, s katerim lahko sistem najprej preoblikuje po metodi Gaussove eliminacije in se šele nato odloči za odgovor.


Izberite stopnjo zahtevnosti: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

Razširjeni meni

D'autres vaje sur :
The most recent version