OEF kartezična premica 2D --- Uvod ---

Ta modul trenutno vsebuje 13 vaj o premicah v kartezični ravnini: naklon, razdalja, enačba, točke na premici, vzporednice in pravokotnice, preseki...

Razdalja točke in premice I

Premica v ravnini je določena z enačbo

 .

Kolikšna je razdalja med premico in točko ?


Razdalja točke in premice II

Premica je podana s parametričnimi enačbami:

, .

Izračunajte razdaljo med premico in točko .


Premica skozi dano točko I

Naj bo premica, določena z enačbo

.

Za katero vrednost števila premica vsebuje točko ?


Premica skozi dano točko II

Premica v ravnini je podana z enačbo

 .

Za katere vrednosti premica vsebuje točko ?


Vzporednica I

Premica je določena z enačbo

.

Poiščite enačbo njej vzporedne premice, ki vsebuje točko .


Vzporednica II

Naj bo ravninska premica, določena z enačbama:

 ,  .

Poiščite enačbo njej vzporedne premice, ki vsebuje točko .


Parametrična enačba v implicitno

Premica v ravnini je podana s parametričnima enačbama:

 ,  .

Zapišite enačbo te premice v implicitni obliki .


Pravokotnost I

Ravninska premica je določena z enačbo

 .

Določite enačbo njej pravokotne premice, ki vsebuje točko .


Pravokotnost II

Ravninska premica je določena s parametričnima enačbama

 ,  .

Določite enačbo njej pravokotne premice, ki vsebuje točko .


Iz dveh točk v enačbo

Neka premica v ravnini vsebuje točki ( , ) in ( , ). Zapišite njeno enačbo v implicitni obliki .

Točka na premici I

Premica v ravnini je določena z enačbo

 .

Za katero vrednost števila vsebuje točko ?


Točka na premici II

Ravninska premica je določena s parametričnima enačbama

, .

Za katero vrednost števila ta premica vsebuje točko ?


Točka in naklon

Določite enačbo premice v ravnini, ki vsebuje točko ( , ) in ima smerni koeficient enak k= .

Enačbo zapišite v implicitni obliki .

D'autres vaje sur :
The most recent version