OEF Machten --- Introductie ---

Deze module bevat 14 oefeningen over machten van tien en andere getallen. Ook wordt de wetenschappelijke notatie behandeld.

Decimale getallen en machten van 10

Schrijf het getal op twee manieren :

De wetenschappelijke notatie

Geef de wetenschappelijke schrijfwijze van in :


Van Macht naar Decimaal getal

Schrijf als een decimaal getal :


Positieve machten I

Bepaal de waarde van in :


Negatieve machten I

Bepaal de waarde van in:

Schrijf je antwoord als een geheel getal
of als een niet verder te vereenvoudigen breuk.

Grenzen van decimale getallen

Geef de grenzen van het getal uitgedrukt als machten van 10.
10 < 10

Bewerkingen 1

Reken uit en schrijf in de vorm ab:


Bewerkingen 2

Reken uit en schrijf in de vorm ab:


Orde grootte

Bepaal de orde grootte van getal in:

Let op: de macht kan ook 0 worden.

Machten van een getal

Schrijf als een macht van een geheel getal (integer) :
=

Machten van 10

Schrijf het getal als = 10

Machten

Het getal is . Schrijf als een product van machten :
= = = -
= -\

Tabel van Machten I

Vul de tabel verder in:
     

Tabel van Machten II

Vul de tabel verder in:
     

meer modules met dezelfde  zoektermen

The most recent version

Deze pagina heeft niet de standaard opmaak, omdat WIMS uw webbrowser niet herkent.
Om van de WIMS server gebruik te kunnen maken moet uw browser "forms" ondersteunen. Om dit voor uw browser uit te testen, typ hier het woord wims in: en druk op ``Enter''.

Bedenk goed dat WIMS pagina's interaktief worden gegenereerd; het zijn geen normale HTML files. Ze moet dus ONLINE interaktief gebruikt worden. Het is verloren moeite ze met een robot programma op te halen.